Priser og tilskud

Priser

Fodbehandling: almindelig – Fodbad, neglebehandling og behandling af hård hud 485 kr
Fodbehandling: delbehandling – Neglebehandling eller behandling af hård hud 350 kr
Fodbehandling: kompliceret – Fodbad, neglebehandling fx fortykkede negle) og behandling af meget hård hud 560 kr
Journaloptagelse – Lovpligtig journaloptagelse ifm. første behandling 90 kr
Enkeltydelser fra – Fx -behandling af ligtorn, vortebehandling, såebehandling eller eftersyn 180 kr
Fodbehandling i eget hjem fra – Inkl transport (tillæg ved mere end 10 km) 540 kr
Forundersøgelse – indlæg – Kun hvis der efter forundersøgelsen vælges ikke at købe indlæg 485 kr
Indlæg fra – Inkl forundersøgelse – og tilpasning/kontrol af indlæg 1500 – 2000 kr
Konsultation/vejledning – Pr ½ time 310 kr
Behandling af nedgroede negle, fodstatusundersøgelse ved Diabetes m.v. Der ydes tilskud fra sygesikringen – ved lægehenvisning

Patienter har følgende tilskudsmuligheder til behandling hos en statsaut. fodterapeut: